Zhejiang Ship Electronics & Technology Co., Ltd Visit Website

Zhejiang Ship Electronics & Technology Co., Ltd
Jiang Shan Scientific & Technical Garden Zone,
Jiang Shan Town,
Ningbo City,
Zhejiang,
315191

CPR Classification Reports

 • CAT6 U/UTP 4*2*,24AWG, HDPE Insulation, PE Filler, LSOH Sheath

  Report No. W2CPRT925

  Issue Date: 8th November 2023

 • U/UTP CAT5E 4x2x25AWG LSOH

  Report No. W1CPRT925

  Issue Date: 3rd July 2023

 • U/UTP CAT6 2*4*2*23AWG LSOH

  Report No. T1CPRT925

  Issue Date: 2nd February 2023

 • CAT6 U/UTP 4*2*,24AWG

  Report No. R1CPRT925

  Issue Date: 11th February 2022

 • U/UTP Cat5e LSOH

  Report No. LCPR1408-1

  Issue Date: 9th August 2017

 • S/FTP Cat6A/7/7A LSOH DUAL

  Report No. LCPR1408-10

  Issue Date: 9th August 2017

 • F/UTP Cat5E PVC

  Report No. LCPR1408-11

  Issue Date: 9th August 2017

 • F/UTP Cat6 PVC

  Report No. LCPR1408-12

  Issue Date: 9th August 2017

 • U/FTP Cat6A PVC

  Report No. LCPR1408-13

  Issue Date: 9th August 2017

 • U/FTP Cat6A PVC DUAL

  Report No. LCPR1408-14

  Issue Date: 9th August 2017

 • F/FTP Cat6A PVC

  Report No. LCPR1408-15

  Issue Date: 9th August 2017

 • F/FTP Cat6A PVC DUAL

  Report No. LCPR1408-16

  Issue Date: 9th August 2017

 • S/FTP Cat6A/7/7A PVC

  Report No. LCPR1408-17

  Issue Date: 9th August 2017

 • S/FTP Cat6A/7/7A PVC DUAL

  Report No. LCPR1408-18

  Issue Date: 9th August 2017

 • U/UTP Cat6 LSOH

  Report No. LCPR1408-2

  Issue Date: 9th August 2017

 • F/UTP Cat5E LSOH

  Report No. LCPR1408-3

  Issue Date: 9th August 2017

 • F/UTP Cat6 LSOH

  Report No. LCPR1408-4

  Issue Date: 9th August 2017

 • U/FTP Cat6A LSOH

  Report No. LCPR1408-5

  Issue Date: 9th August 2017

 • U/FTP Cat6A LSOH DUAL

  Report No. LCPR1408-6

  Issue Date: 9th August 2017

 • F/FTP Cat6A LSOH

  Report No. LCPR1408-7

  Issue Date: 9th August 2017

 • F/FTP Cat6A LSOH DUAL

  Report No. LCPR1408-8

  Issue Date: 9th August 2017

 • S/FTP Cat6A/7/7A LSOH

  Report No. LCPR1408-9

  Issue Date: 9th August 2017

 • U/UTP LSOH Cat 5e 24 AWG

  Report No. KCPR1122-1

  Issue Date: 3rd May 2017

 • U/UTP LSOH Cat 6 23 AWG

  Report No. KCPR1122-2

  Issue Date: 3rd May 2017

 • U/UTP LSOH Cat 6 24 AWG

  Report No. KCPR1122-3

  Issue Date: 11th April 2017

 • U/UTP PVC

  Report No. KCPR1031

  Issue Date: 9th February 2017