Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co. Ltd. Visit Website

Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co. Ltd.
Shilin Industrial Zone,
Xinshi Town,
Deqinq County,
Zhejiang

CPR Classification Reports

 • S/FTP CAT6A 4P 23AWG LSZH, S/FTP CAT7 4P 23AWG LSZH, S/FTP CAT7A 4P 23AWG LSZH

  Report No. T1CPRT789-13

  Issue Date: 16th August 2022

 • S/FTP CAT8.1 4P 23AWG LSZH, S/FTP CAT8.1 4P 22AWG LSZH, S/FTP CAT7A 4P 22AWG LSZH, S/FTP CAT7 4P 22AWG LSZH

  Report No. T1CPRT789-14

  Issue Date: 1st July 2022

 • DUPLEX U/UTP CAT6 4P 23AWG LSZH

  Report No. T1CPRT789-11

  Issue Date: 1st July 2022

 • DUPLEX U/UTP CAT5E 4P 24AWG LSZH

  Report No. T1CPRT789-9

  Issue Date: 1st July 2022

 • DUPLEX U/UTP CAT6 4P 24AWG LSZH

  Report No. T1CPRT789-10

  Issue Date: 1st July 2022

 • F/UTP CAT6 4P 23AWG LSZH, F/UTP CAT6A 4P 23AWG LSZH, U/UTP-DF CAT6A 4P 23AWG LSZH

  Report No. T1CPRT789-8

  Issue Date: 1st July 2022

 • U/UTP CAT6A 4P 23AWG LSZH

  Report No. T1CPRT789-7

  Issue Date: 1st July 2022

 • U/UTP CAT6 4P 24AWG LSZH

  Report No. T1CPRT789-12

  Issue Date: 1st July 2022

 • DUPLEX F/FTP CAT6A 4P 23AWG LSZH, DUPLEX F/FTP CAT7 4P 23AWG LSZH, DUPLEX F/FTP CAT7A 4P 23AWG LSZH

  Report No. T1CPRT789-6

  Issue Date: 1st July 2022

 • F/FTP CAT6 4P 23AWG LSZH, F/FTP CAT6A 4P 23AWG LSZH, F/FTP CAT7 4P 23AWG LSZH, F/FTP CAT7A 4P 23AWG LSZH

  Report No. T1CPRT789-5

  Issue Date: 1st July 2022

 • U/FTP CAT6 4P 23AWG LSZH & U/FTP CAT6A 4P 23AWG LSZH

  Report No. T1CPRT789-4

  Issue Date: 1st July 2022

 • U/UTP CAT5E 4P 24AWG LSZH

  Report No. T1CPRT789-3

  Issue Date: 1st July 2022

 • F/UTP CAT5E 4P 24AWG LSZH

  Report No. T1CPRT789-2

  Issue Date: 1st July 2022

 • U/UTP CAT6 4P 23AWG LSZH

  Report No. T1CPRT789-1

  Issue Date: 1st July 2022

 • U/UTP CAT3 25P 24AWG PVC

  Report No. P1CPRT789-27

  Issue Date: 26th November 2021

 • U/FTP CAT6 4P 23AWG LSZH

  Report No. P1CPRT789-36

  Issue Date: 26th November 2021

 • U/FTP CAT6A 4P 23AWG LSZH

  Report No. P1CPRT789-37

  Issue Date: 24th November 2021

 • U/UTP CAT3 25P 24AWG LSZH

  Report No. P1CPRT789-26

  Issue Date: 23rd November 2021

 • U/UTP CAT6 4P 23AWG LSZH

  Report No. P1CPRT789-38

  Issue Date: 23rd November 2021

 • S/FTP CAT7A 4P 23AWG LSZH

  Report No. P1CPRT789-35

  Issue Date: 23rd November 2021

 • F/FTP CAT 6A-7-7A 4P 23AWG LSZH

  Report No. P1CPRT789-18

  Issue Date: 23rd November 2021

 • F/UTP CAT5E 4P 24AWG LSZH

  Report No. P1CPRT789-20

  Issue Date: 23rd November 2021

 • S/FTP CAT7 4P 23AWG LSZH

  Report No. P1CPRT789-34

  Issue Date: 23rd November 2021

 • F/FTP CAT6A-7-7A 4P 23AWG PVC

  Report No. P1CPRT789-19

  Issue Date: 23rd November 2021

 • F/UTP CAT5E 4P 24AWG PVC

  Report No. P1CPRT789-21

  Issue Date: 23rd November 2021

 • U/UTP CAT5E 4P 24AWG LSZH

  Report No. P1CPRT789-30

  Issue Date: 23rd November 2021

 • PATCH U/FTP CAT6-6A 4P 27AWG LSZH

  Report No. P1CPRT789-24

  Issue Date: 23rd November 2021

 • U/UTP CAT6 4P 24AWG PVC

  Report No. P1CPRT789-41

  Issue Date: 23rd November 2021

 • F/UTP CAT6 4P 23AWG PVC

  Report No. P1CPRT789-22

  Issue Date: 23rd November 2021

 • U/UTP CAT6 4P 23AWG PVC

  Report No. P1CPRT789-39

  Issue Date: 23rd November 2021

 • U/UTP CAT 6A 4P 23AWG LSZH

  Report No. P1CPRT789-25

  Issue Date: 23rd November 2021

 • U/UTP CAT6 4P 24AWG LSZH

  Report No. P1CPRT789-40

  Issue Date: 23rd November 2021

 • S/FTP CAT6-6A 4P 23AWG LSZH

  Report No. P1CPRT789-33

  Issue Date: 23rd November 2021

 • DUPLEX F/UTP CAT 5E 4P 24AWG LSZH

  Report No. P1CPRT789-3

  Issue Date: 21st June 2021

 • DUPLEX U/UTP CAT 5E 4P 24AWG LSZH

  Report No. P1CPRT789-12

  Issue Date: 21st June 2021

 • DUPLEX U/FTP CAT 6A 4P 23AWG LSZH

  Report No. P1CPRT789-10

  Issue Date: 21st June 2021

 • DUPLEX S/FTP CAT 7 4P 23AWG LSZH

  Report No. P1CPRT789-8

  Issue Date: 21st June 2021

 • DUPLEX F/FTP Cat 7A 4P 23AWG LSZH

  Report No. P1CPRT789-2

  Issue Date: 21st June 2021

 • DUPLEX U/UTP CAT 6 4P 23AWG LSZH

  Report No. P1CPRT789-14

  Issue Date: 21st June 2021

 • F/UTP CAT6 4P 23AWG LSZH

  Report No. P1CPRT789-23

  Issue Date: 21st June 2021

 • DUPLEX F/FTP CAT 7 4P 23AWG LSZH

  Report No. P1CPRT789-11

  Issue Date: 21st June 2021

 • U/UTP CAT5E 4P 24AWG PVC

  Report No. P1CPRT789-32

  Issue Date: 21st June 2021

 • DUPLEX U/UTP CAT 6 4P 24AWG LSZH

  Report No. P1CPRT789-16

  Issue Date: 21st June 2021

 • U/UTP CAT3 50P 24AWG LSZH

  Report No. P1CPRT789-29

  Issue Date: 21st June 2021

 • DUPLEX F/FTP CAT 6A 4P 23AWG LSZH

  Report No. P1CPRT789-1

  Issue Date: 21st June 2021

 • DUPLEX S/FTP CAT 7A 4P 23AWG LSZH

  Report No. P1CPRT789-9

  Issue Date: 21st June 2021

 • DUPLEX F/UTP CAT 6 4P 23AWG LSZH

  Report No. P1CPRT789-5

  Issue Date: 21st June 2021

 • U/UTP CAT5E 4P 25AWG PVC

  Report No. P1CPRT789-31

  Issue Date: 21st June 2021

 • U/UTP CAT3 50P 24AWG PVC

  Report No. P1CPRT789-28

  Issue Date: 21st June 2021

 • DUPLEX U/UTP CAT 6 4P 23AWG PVC

  Report No. P1CPRT789-15

  Issue Date: 23rd April 2021

 • DUPLEX U/UTP CAT 5E 4P 24AWG PVC

  Report No. P1CPRT789-13

  Issue Date: 23rd April 2021

 • DUPLEX F/UTP CAT 6 4P 23AWG PVC

  Report No. P1CPRT789-6

  Issue Date: 23rd April 2021

 • DUPLEX U/UTP CAT 6 4P 24AWG PVC

  Report No. P1CPRT789-17

  Issue Date: 23rd April 2021

 • DUPLEX F/UTP CAT 5E 4P 24AWG PVC

  Report No. P1CPRT789-4

  Issue Date: 23rd April 2021

 • DUPLEX S/FTP CAT 6A 4P 23AWG LSZH

  Report No. P1CPRT789-7

  Issue Date: 23rd April 2021

 • Audio Cable/ Speaker Cable/Control Cable-2/4C-18/12AWG-LSZH

  Report No. M2CPRT789

  Issue Date: 11th October 2018

 • Audio Cable/ Speaker Cable/Control Cable-2/4C-18/12AWG-LSZH

  Report No. L1CPRT789

  Issue Date: 24th May 2018

 • SF-UTP-CAT5E-4P-24AWG-LSZH

  Report No. LCPR1768-1

  Issue Date: 9th November 2017

 • F-UTP-CAT6-4P-24AWG-LSZH

  Report No. LCPR1768-2

  Issue Date: 9th November 2017

 • SF-UTP-CAT6/CAT6A-4P LSZH

  Report No. LCPR1768-3

  Issue Date: 9th November 2017

 • U-UTP-DF-CAT6A-4P-23AWG-LSZH

  Report No. LCPR1768-4

  Issue Date: 9th November 2017

 • CC-IND-(4C-18C)X26AWG-PVC

  Report No. LCPR1756

  Issue Date: 18th October 2017