Shenzhen YOFC Connectivity Technologies Co., Ltd.

Shenzhen YOFC Connectivity Technologies Co., Ltd.
Meiqi Industrial Park, Guanlan
Longhua, Shenzhen
Guangdong
China

Telephone:
00 86 13986034169