Xanthi Cables S.A.

Xanthi Cables S.A.
Emm. Benaki Str. 30
Kifisia
Athens
Greece

Telephone:
+30 210 6205238/ +30 210 6205239