Zhuhai Yuxun Coaxial Cable Co Ltd.

Zhuhai Yuxun Coaxial Cable Co Ltd.
No.7,
Nanping S&T Industrial Park,
Zhuhai,

Pingxi Road 1
Guangdong
P.O. Box 11529,

Telephone:
00 86 756 3837199