Ningbo Prime Electronic Co., Ltd. Visit Website

Ningbo Prime Electronic Co., Ltd.
No1 Long Teng Road, Maoshan Industrial Zone
Jiangshan Yinahou
Ningbo Zhejiang
China

Telephone:
00 86 574 88078898