Jiaxing Dingxin Electrons Co. Ltd.

Jiaxing Dingxin Electrons Co. Ltd.
2 Jinggong Road, Yandong, Haiyan, Jiaxing
Zhejiang
314001
China

Telephone:
00 86 573 86112832