Jiaxing Dingxin Electrons Co. Ltd.

Jiaxing Dingxin Electrons Co. Ltd.
2 Jinggong Road
Yandong, Haiyan, Jiaxing
Zhejiang
China

Telephone:
00 86 573 86112832