Shenzhen Fibercan Optical Co. Ltd.

Shenzhen Fibercan Optical Co. Ltd.
3rd/F, No A1 Building
Jiushun Industrial Park, Liaokeng
Zhoushi Road, Shiyan Town, Shenzhen
China