Jiaxing Haitang Electronics Co., Ltd.

Jiaxing Haitang Electronics Co., Ltd.
1st Jingong Road, Yandong Village
Wuyuan Town, Haiyan
Zhejiang
China